Добре дошли в моя блог!


БЛОГЪТ ЗА ТЕАТЪР съдържа над 140 рецензии, интервюта, изследвания и наблюдения свързани с театъра и хората, създаващи театър.
В изкуството критикът е единствения независим ресурс на информация. Свидетели сме на системна подмяна на критиката с откровен ПР. Всяка реклама има за цел да поддържа в нас единствено "неудържим оптимизъм". Подценяването на критичността в едно общество води до потискане на самокритичността и умението ни да се самокоригираме, но най-вече до смазването на критичния дух. А критичният дух е онзи, който помага да отстояваме индивидуалните си свободи.
Приятно четене!

понеделник, 18 февруари 2013 г.

ОТГОВОР НА РЕЖ. ЛИЛИЯ АБАДЖИЕВА ПО ПОВОД ПИСМОТО НА ДИРЕКТОРА НА НАРОДЕН ТЕАТЪР Г-Н ПАВЕЛ ВАСЕВ

г-жа Лилия Абаджиева

 

Поради личното настояване на режисьорката Лилия Абаджиева чрез телефонно обаждане и два мейла до мен,  „свалям“ от Блога за театър нейния текст „Отговор на реж. Лилия Абаджиева по повод писмото на директора на Народен театър г-н Павел Васев“ от 18 февруари 2013 г., публикуван по нейно желание.
През 2012 г. направих интервю с реж. Лилия Абаджиева – „Уморих се! Не владея законите и игрите, познати на апаратчиците!“. По повод това интервю г-н Павел Васев изпрати лично до мен писмо с настояване да бъде публикувано в Блога за театър, в което коментира причините според него за „напускането на Народен театър на г-жа Лилия Абаджиева“ и което публикувах на 12 февруари 2013 г.
В телефонен разговор и разменени  мейли през тези дни (последният от които е днес 27.02.2016 г.) бях помолена от режисьорката да се съобразя с желанието й, тъй като за нея това е „една безкрайно омерзителна история“, която не би искала след всичко, което е направила в практиката си, да излиза на първа страница на търсачката  
Google при изписване на името й.
Независимо, че й обърнах внимание, че нейното „писмо-отговор до г-н Павел Васев“ се открива и на други места във виртуалното пространство, режисьорката Лилия Абаджиева отново потвърди чрез мейл, че "оттегля съгласието си да „стои“ нейния текст в моя блог".

Тъй като моите читатели вероятно знаят, че това желание на режисьорката Лилия Абаджиева не е юридически защитимо и че съобразяването с него би изглеждало като упражняване на чужда воля върху мен и Блога за театър, то искам да ги уведомя, че ще го взема предвид, защото не бих искала то да е причина за евентуален творчески дискомфорт на режисьорката.

Благодаря за разбирането!


27. 02. 2016 г.

Гергана Пирозова 

Няма коментари:

Публикуване на коментар